limpiezasboyra.es

Điều Chỉnh Giấy Chứng Nhận đầu Tư Cho Doanh Nghiệp - Tư Vấn DNL

93991

Về thẩm quyền cấp đối với trường hợp của công ty bạn sẽ được căn cứ vào khoản 1, điều 39 Luật đầu tư 2020 “Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối.Đồng thời, theo quy định tại Điều 40 Luật đầu tư 2014 về điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: "1. Khi có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 2.Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Mã số dự án đầu tư.Cấp giấy chứng nhận đầu tư Đối tượng phải xin cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2020. Có thể nhiều người vẫn chưa biết không phải mọi dự án đầu tư đều phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư. Luật đầu tư năm 2014 có quy định rõ những công.Muốn dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Đắk Nông. CÔNG TY TNHH GIA MINH. Địa chỉ: Thửa đất số 245, tờ bản đồ số 8, đường Hoàng Văn Thụ,, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Đắk Nông. Hotline: 0932 785 561 - 0868 458 111. Zalo: 085 3388 126.Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Bước 1: Thực hiện thủ tục điều chỉnh và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (phần dự án đầu tư cũ) theo thủ tục đầu tư; Bước 2: Thay đổi nội dung liên quan trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.1. Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài; b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này. -Về thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư căn cứ vào: Luật đầu tư số: 67/2014/QH13. Nghị định Số: 118/2015/NĐ-CP về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo.Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Bước 1: Thực hiện thủ tục điều chỉnh và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (phần dự án đầu tư cũ) theo thủ tục đầu tư; Bước 2: Thay đổi nội dung liên quan trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cấp đổi giấy chứng nhận đầu tư.

Sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư - Luật Đại Hà

  1. Giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
  2. Bảng giá dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
  3. Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - Chi tiết tin tức
  4. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên giấy chứng nhận đầu tư
  5. Chuyển nhượng vốn góp phải thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư?
  6. Tư vấn thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Quận Ô Môn
  7. Không điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư có bị phạt không
  8. Thủ tục thay đổi địa điểm thực hiện dự án trong Giấy chứng
  9. Giấy chứng nhận đầu tư năm 2021: Điều kiện, Hồ sơ và Thủ tục
  10. Đối tượng phải xin cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2020

Quy định về Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

(Chinhphu.vn) - Công ty TNHH Maxcore được thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư cấp ngày 27/2/2010 với 100% vốn nhà đầu tư nước ngoài. Đầu năm 2019, Công ty thay đổi cơ cấu từ 100% vốn nước ngoài sang 100% vốn trong nước, chủ sở hữu chuyển nhượng vốn góp trong Công ty cho các thành viên người Việt Nam. -Đồng thời, theo quy định tại Điều 40 Luật đầu tư 2014 về điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: "1. Khi có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 2.giấy đề nghị bổ sung thông tin đối với chi nhánh, văn phòng đại diện . giấy đề nghị bổ sung thông tin đối với chi nhánh, văn phòng đại diện , địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư1. Thủ tục điều chỉnh Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh): a, Trường hợp chỉ yêu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. + Doanh nghiệp thực hiện thủ tục tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy.4. Trường hợp có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này, nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật này. điều chỉnh giấySửa đổi giấy chứng nhận đầu tư. Khi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư theo Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư 2015 (áp dụng từ ngày 1/7/2015). Quý Doanh nghiệp nên tham khảo ý kiến tư vấn từ Công ty Luật Đại Hà để hiểu.Khi doanh nghiệp có vốn nước ngoài cần sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư theo Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư 2015 (có hiệu lực áp dụng từ ngày 1/7/2015), quý Doanh nghiệp nên tham khảo ý kiến tư vấn từ Công ty Luật Hồng Đức (LHD Law Firm) để hiểu thực hiện đúng-chuẩn xác-nhanh chóng với giá dịch vụ làm.Tư vấn thay đổi, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty vốn đầu tư nước ngoài là dịch vụ pháp lý nổi bật Luật Trí Nam triển khai uy tín tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Giá dịch vụ thay đổi giấy phép đầu tư hợp lý, thời gian tiến hành công việc nhanh là những ưu điểm nổi bật.Ban Quản lý cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Đối tượng thực hiện: Nhà đầu tư. Cơ quan thực hiện: Ban Quản lý tiếp nhận hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Cấp đổi giấy chứng nhận đầu tư.

Đối tượng phải xin cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2020

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. 300.000 đồng/lần. Tùy theo từng nội dung thay đổi và đối với từng ngành, nghề đầu tư kinh doanh, cơ sở kinh doanh phải đảm bảo các điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định lần lượt tại các Điều 7, 8, 11, 13.Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Mã số dự án đầu tư.1. Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài; b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này. -Về thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư căn cứ vào: Luật đầu tư số: 67/2014/QH13. Nghị định Số: 118/2015/NĐ-CP về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo.Thủ Tục Xin Cấp Giấy Chứng Nhận Đầu Tư | Luật Sư Tư Vấn Đầu Tư. Gọi ngay: Hà Nội 0977 523 155 - Hồ Chí Minh 0967 142 988 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7. Menu. Trang chủ.Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là vấn đề đang được các nhà đầu tư quan tâm hiện nay. Nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tham gia góp vốn, kinh doanh hoặc thành lập tổ chức kinh tế tùy trường hợp có thể phải thực hiện xin cấp giấy chứng nhận đầu tư.Trong một số trường hợp, nhà đầu tư phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Sau khi được cấp, nếu có thay đổi về thông tin nhà đầu tư, tên dự án đầu tư…thì nhà đầu lại phải đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để phù hợp với quy định pháp luật.1. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; 2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; 3. Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 ban hành kèm theo Thông tư này. Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí MinhTrong quá trình hoạt động, nhà đầu tư có thể thay đổi địa điểm thực hiện dự án sao cho phù hợp với nhu cầu của mình. Khi đó, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư vì đây là thủ tục hành chính bắt buộc. Cấp đổi giấy chứng nhận đầu tư.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài; b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này. -Về thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Bước 1: Thực hiện thủ tục điều chỉnh và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (phần dự án đầu tư cũ) theo thủ tục đầu tư; Bước 2: Thay đổi nội dung liên quan trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.Khi doanh nghiệp có vốn nước ngoài cần sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư theo Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư 2015 (có hiệu lực áp dụng từ ngày 1/7/2015), quý Doanh nghiệp nên tham khảo ý kiến tư vấn từ Công ty Luật Hồng Đức (LHD Law Firm) để hiểu thực hiện đúng-chuẩn xác-nhanh chóng với giá dịch vụ làm.Sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư. Khi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư theo Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư 2015 (áp dụng từ ngày 1/7/2015). Quý Doanh nghiệp nên tham khảo ý kiến tư vấn từ Công ty Luật Đại Hà để hiểu.1. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; 2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; 3. Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 ban hành kèm theo Thông tư này. Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí MinhBan Quản lý cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Đối tượng thực hiện: Nhà đầu tư. Cơ quan thực hiện: Ban Quản lý tiếp nhận hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.1/ Dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư: 1 Tách giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (trong trường hợp giấy phép đầu tư được cấp theo luật đầu tư cũ 2005). 3.000.000 3 2b) Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư kèm theo cấp Giấy phép kinh doanh, hồ sơ gồm: - Hồ sơ quy định tại điểm a nêu trên; - Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu MĐ-1 (Thông tư số 08/2013/TT-BCT ban hành ngày 22/04/2013). 6.2. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận. 3. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau: a) Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận; b) Lập hồ sơ trình cơ quan có. Cấp đổi giấy chứng nhận đầu tư.

Tách giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận doanh nghiệp

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lập hồ sơ dự án đầu tư không trung thực, không chính xác để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư. 4.Tiêu chí: Giấy CN đầu tư: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Mục đích: Đây là giấy phép hoạt động được cấp cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện, thường được cấp gắn liền với dự án đầu tư và quy mô lớn cho cả doanh nghiệp trong và ngoài nước.Nhà đầu tư là cá nhân không phải thực hiện thủ tục đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài khi thay đổi loại giấy tờ cá nhân hoặc thay đổi số, ngày cấp của giấy tờ cá nhân của mình.”Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư căn cứ vào: Luật đầu tư số: 67/2014/QH13. Nghị định Số: 118/2015/NĐ-CP về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo.Thủ Tục Điều Chỉnh Thay Đổi Giấy Chứng Nhận Đầu Tư Năm 2021. Chào mừng bạn đã đến với Luật Sư Vạn Phúc – nơi cung cấp dịch vụ điều chỉnh và thay đổi giấy chứng nhận đầu tư uy tín, nhanh chóng nhất hiện nay. Công ty bạn đang có nhu cầu điều chỉnh dự án.Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là vấn đề đang được các nhà đầu tư quan tâm hiện nay. Nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tham gia góp vốn, kinh doanh hoặc thành lập tổ chức kinh tế tùy trường hợp có thể phải thực hiện xin cấp giấy chứng nhận đầu tư.4. Trường hợp có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này, nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật này. điều chỉnh giấyĐối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại các Điều 30, 31 và 32 của Luật này, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản. Cấp đổi giấy chứng nhận đầu tư.

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)?