limpiezasboyra.es

Thủ tục Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư công

75894

Huyện Vân Đồn: Điều chỉnh chủ trương nhiều dự án khu dân cư. 22/07/2021, 20:33. Huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) sẽ điều chỉnh chủ trương nhiều dự án đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của huyệnĐối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính, tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư, thời hạn thực hiện, thay đổi nhà đầu tư hoặc.Chủ đầu tư gửi 15 bộ hồ sơ dự án theo quy định nêu trên đến cơ quan chủ quản của mình hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư để tổ chức thẩm định nội bộ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 34 và điểm b khoản 1 Điều 19 Luật Đầu tư công.Do đó, trường hợp dự án nêu trên đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư, đang trong quá trình thực hiện và cần thiết phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư lớn hơn tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại quyết định chủ trương đầu.Điều chỉnh dự án, điều chỉnh chủ trương đầu tư Ngày cập nhật: 24/06/2021 Hỏi: (Võ Văn Bình - [email protected])Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C. (CTTĐTBP) - Ngày 2/4, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phạm Công đã có làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để chuẩn bị nội dung thẩm tra các nghị quyết trình tại kỳ họp chuyên.Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư được quy định tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 25/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư: “Khi điều chỉnh dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ.a) Chủ đầu tư có văn bản đề nghị người quyết định đầu tư xem xét, chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án, trong đó cần làm rõ lý do, nội dung, phạm vi điều chỉnh và đề xuất giải pháp thực hiện;Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia trong thời hạn 90 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của dự án. Nghị định 02/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020./. Từ khóa : dự án quan trọng. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Quảng Nam điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Thủy điện Trà

  1. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư | Công Ty Luật TNHH ANT
  2. Hồ sơ điều chỉnh dự án phải quyết định chủ trương đầu tư 2021
  3. Điều chỉnh Dự án Đầu tư ( Thời gian, tiến độ, chủ trương, quy
  4. Điều chỉnh dự án, điều chỉnh chủ trương đầu tư
  5. Thủ tục Điều chỉnh dự án đầu tư được quy định thế nào?
  6. Khi nào phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư
  7. Quyết định chủ trương đầu tư là gì? Điều bạn cần biết
  8. Quyết định 641/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm
  9. Bình Định: Thông qua chủ trương đầu tư loạt dự án - Nhơn Hội
  10. Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư - Công ty Luật TNHH

Hồ sơ điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư, mục tiêu

a) Chủ đầu tư có văn bản đề nghị người quyết định đầu tư xem xét, chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án, trong đó cần làm rõ lý do, nội dung, phạm vi điều chỉnh và đề xuất giải pháp thực hiện.Điều chỉnh chủ trương đầu tư 04 dự án (bao gồm 03 dự án nhóm B và 01 dự án nhóm C) sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố, tổng mức đầu tư dự kiến 713.272 triệu đồng. (Ch i ti ế t tại 11 phụ lục kèm theo). Điều 3. Tổ chức thực hiện: 1.Gần đây nhất, vào ngày 21/1/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đã có Quyết định 277/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư thực hiện dự án. Theo đó, tháng 9/2021 nhà máy phải hoàn thành đưa vào sử dụng, tổng vốn đầu tư khoảng 455 tỷ đồng.Trường hợp thật cần thiết phải điều chỉnh tăng quy mô, làm tăng tổng mức đầu tư của chương trình, dự án so với quy định tại quyết định chủ trương đầu tư phải báo cáo cơ quan quyết định chủ trương đầu tư cho ý kiến và phải thẩm định lại nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cơ sở dữ liệu dân cư. Thủ tướng vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo quyết định, chủ đầu tư dự án là Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự.Chủ đầu tư gửi 15 bộ hồ sơ dự án theo quy định nêu trên đến cơ quan chủ quản của mình hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư để tổ chức thẩm định nội bộ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 34 và điểm b khoản 1 Điều 19 Luật Đầu tư công.Quy trình thực hiện thủ tục điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư được quy đinh tai Luật dầu tư 2014 và nghị định số 118/2015/NĐ-CP về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Bước 1: Nộp 01 bộ hồ sơ lên cơ quan đăng ký đầu.Vân Đồn sẽ điều chỉnh chủ trương nhiều dự án đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của huyện…. UBND huyện Vân Đồn vừa có tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025; Điều hoà, bổ sung.Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026: Thông qua chủ trương đầu tư 45 dự án nằm trong danh mục dự án đầu tư công năm 2021 và Không điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021 Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Thủ tục Điều chỉnh dự án đầu tư được quy định thế nào?

Tại Khoản 1 Điều 34 Luật Đầu tư công 2019 có nêu, cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư được quy định tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 25/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư: “Khi điều chỉnh dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ.Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026: Thông qua chủ trương đầu tư 45 dự án nằm trong danh mục dự án đầu tư công năm 2021 và Không điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án khu công nghiệp Thịnh Phát, Long An. Ngày 22/08/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1065/QĐ-TTg về chủ trương điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án khu công nghiệp Thịnh Phát, tỉnh Long An.Điều chỉnh chủ trương đầu tư 04 dự án (bao gồm 03 dự án nhóm B và 01 dự án nhóm C) sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố, tổng mức đầu tư dự kiến 713.272 triệu đồng. (Ch i ti ế t tại 11 phụ lục kèm theo). Điều 3. Tổ chức thực hiện: 1.Quảng Ninh: Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư đô thị Ocean Park. (BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng kỹ thuật (dự án cấp I) Khu dân cư đô thị Ocean Park tại khu vực Hòn Cặp Xe, xã Hạ Long, huyện Vân.Theo Khoản 5 Điều 43 của Luật Đầu tư công quy định: Trường hợp điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư dự án lớn hơn tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, dự án phải thực hiện trình tự, thủ tục quyết định điều.Hải Phòng quyết chủ trương đầu tư 4 dự án mới Thanh Sơn - 23/07/2020 14:06 HĐND thành phố Hải Phòng đã thống nhất quyết định chủ trưởng đầu tư 4 dự án mới; điều chỉnh giảm phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải PhòngCác tin khác. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban quản lý các KCN - Thu Jul 22 11:18:00. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Dự án tăng vốn phải điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư

a) Chủ đầu tư có văn bản đề nghị người quyết định đầu tư xem xét, chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án, trong đó cần làm rõ lý do, nội dung, phạm vi điều chỉnh và đề xuất giải pháp thực hiện;Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư được quy định tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 25/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư: “Khi điều chỉnh dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ.Trường hợp thật cần thiết phải điều chỉnh tăng quy mô, làm tăng tổng mức đầu tư của chương trình, dự án so với quy định tại quyết định chủ trương đầu tư phải báo cáo cơ quan quyết định chủ trương đầu tư cho ý kiến và phải thẩm định lại nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.Điều chỉnh chủ trương đầu tư 04 dự án (bao gồm 03 dự án nhóm B và 01 dự án nhóm C) sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố, tổng mức đầu tư dự kiến 713.272 triệu đồng. (Ch i ti ế t tại 11 phụ lục kèm theo). Điều 3. Tổ chức thực hiện: 1.Tại Khoản 1 Điều 34 Luật Đầu tư công 2019 có nêu, cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.Các tin khác. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban quản lý các KCN - Thu Jul 22 11:18:00.Trong hoạt động kinh doanh, nhà đầu tư có thể tự quyết định tiến độ thực hiện dự án hay thay đổi mục tiêu dự án của mình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Và khi có sự điều chỉnh về tiến độ thực hiện dự án, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, hồ sơ được hướng dẫn dưới đây I.Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án khu công nghiệp Thịnh Phát, Long An. Ngày 22/08/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1065/QĐ-TTg về chủ trương điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án khu công nghiệp Thịnh Phát, tỉnh Long An.Huyện Vân Đồn: Điều chỉnh chủ trương nhiều dự án khu dân cư. 22/07/2021, 20:33. Huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) sẽ điều chỉnh chủ trương nhiều dự án đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của huyện Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã được cấp

Mẫu I.8: Văn bản đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư (Điểm a Khoản 1 Điều 36 dự thảo Nghị định) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____ VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ. Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký đầu tưBáo cáo thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy chế biến gỗ thanh và đồ gỗ xây dựng (của Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng TL8) Số / ký hiệu 354/BC-SKH-DNQuảng Nam điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Thủy điện Trà Linh 2 với vốn đăng kí 864 tỉ đồng. Ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam mới đây đã kí quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Thủy điện Trà Linh 2 tại huyện Nam Trà My của.Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C. (CTTĐTBP) - Ngày 2/4, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phạm Công đã có làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để chuẩn bị nội dung thẩm tra các nghị quyết trình tại kỳ họp chuyên.Khi thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư, nhà đầu tư cần xác định trường hợp nào phải thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh hoặc thẩm tra điều chỉnh theo quy định của pháp luật. Việc điều chỉnh dự án đầu tư được thực hiện dưới hình thức điều chỉnh.Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính, tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư, thời hạn thực hiện, thay đổi nhà đầu tư hoặc.Chủ đầu tư gửi 15 bộ hồ sơ dự án theo quy định nêu trên đến cơ quan chủ quản của mình hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư để tổ chức thẩm định nội bộ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 34 và điểm b khoản 1 Điều 19 Luật Đầu tư công.UBND huyện Vân Đồn vừa có tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025; Điều hoà, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư năm 2021; Phân bổ vốn cho các công trình khởi công mới năm 2021; Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án; Phê duyệt chủ trương mới các dự. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Mẫu Văn bản đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư và Văn bản